Marta Matuszczyk – kandydatka na radną woj. śląskiego

marta matuszczykMarta Matuszczyk – urodziła się 25 stycznia 2000 roku. Mieszkanka Rybnika.

Obecnie uczy się w IV LO w Rybniku. Interesuje się malarstwem oraz językami słowiańskimi.

Program do sejmiku:

Tanim, a dużym ułatwieniem dla kierowców byłoby zainstalowanie urządzeń sygnalizujących czas do zmiany świateł na skrzyżowaniach. Podobne rozwiązania można zastosować również na przejściach dla pieszych w centrach miast. Opowiadam się też za przejęciem przez władze miasta/powiatu/gminy obowiązku odśnieżenia chodników. Nie powinno być tak, że gdy spożywa się na chodniku alkohol, jest on przestrzenią publiczną, ale gdy trzeba usunąć z niego śnieg, to praca ta spada zazwyczaj na właściciela budynku, obok którego chodnik biegnie.

Zamierzam również działać na rzecz likwidacji straży miejskiej, jako instytucji zwiększającej jedynie biurokrację i mającej niewielkie możliwości działania. Zamiast utrzymywać tę niepotrzebną instytucję, warto wesprzeć lokalne jednostki policji.