Jakub Frelich – kandydat na radnego woj. śląskiego

Jakub Frelich – urodził się 3 kwietnia 2000 roku w Rybniku.

Obecnie uczeń IV LO w Rybniku. Interesuje się geopolityką, historią, konfliktami zbrojnymi, modelarstwem oraz Australią.

Program do sejmiku:

Jako osoba często korzystająca z zalet przemieszczania się na rowerze, chciałbym zwrócić uwagę władz lokalnych na bardziej przemyślane projektowanie ścieżek rowerowych. Zdarza się, że powstają one w miejscach gdzie niekoniecznie są potrzebne, bądź utrudniają ruch samochodów i stwarzają zagrożenie dla kierowców i rowerzystów. Uważam również, że w dobie internetu każdy śląski uczeń powinien mieć do niego dostęp w szkole. Pozwala to na szybki dostęp do informacji oraz możliwość przeprowadzenia sprawdzianów czy kartkówek w formie internetowych quizów, co pozwala zaoszczędzić zarówno papier jak i czas, który nauczyciel musiałby poświęcić na ich sprawdzenie.

Jestem zwolennikiem prywatyzacji nierentownych państwowych przedsiębiorstw takich jak część kopalń. Zwolennik likwidacja straży miejskiej. Uważam że nie regulacje i dopłaty, a wolny rynek i konkurencja są źródłem dobrobytu, i to one spowodują, że coraz więcej osób będzie chciało uczyć się i pracować na Śląsku.

Kontakt: 731741109